Vedtægter

 

Vedtægter definerer vandværkets formål, og hvilke rettigheder og pligter medlemmerne har. Vedtægterne indeholder således regler om bl.a :

  • Medlemmernes rettigheder, pligter og hæftelse
  • Regnskabs- og budgetforhold
  • Bestyrelse
  • Generalforsamling
  • Stemmeret og afstemninger
  • Tegningsret
  • Opløsning
  • Ikraftrædelse


Vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen. Vedtægter skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.