Vandanalyser


Vandet fra Gl. Hørning Vandværk bliver undersøgt for en en lang række stoffer. Det gælder råvandet fra vandværkets boringer, drikkevandet efter vandbehandlingen og vandet ude på ledningsnettet ved forbrugerne.

Vandet undersøges for vandets hovedbestanddele som f.eks. jern og mangan, bakterier og miljøfremmede stoffer som f.eks. sprøjtemidler. 

Omfanget af analyseprogrammet er fastsat ved lov og vandprøverne udtages af det laboratorie, der også udfører analyserne.

Alle vandanlyser ved Gl. Hørning Vandværk overholder de krav, der er fastsat i lovgivningen.

Alle vandanalyser ved Gl. Hørning Vandværk kan ses på dette link

Og du kan få nærmere oplysninger om hvad de enkelte anlyser viser på dette link

 

Hårdheden i vandet ved Gl. Hørning Vandværk er ca. 10-12° dH