Kontaktinformation

Driftleder Kim Søe Jensen

Driftassistent Brian Mikkelsen


Gl. Hørning Vandværk a.m.b.a.
Møllevænget 45 8362 Hørning
Telefonnr.: 86922090
E-mail: drift@glhv.dk
CVR-nummer: 32231969


Bogholderi:
Hanne Strandgaard
Telefonnr. 24998866
E-mail: bogholderi@glhv.dk