Regulativ

 

Regulativet er vandværkets leveringsbetingelser til forbrugerne og indeholder regler om bl.a.

  • Retten til forsyning,
  • Bestemmelser om forsynings- og stikledninger,
  • Opsætning af vandinstallationen og afregningsmålere samt
  • Betaling af anlægs- og driftsbidrag.


Regulativet er godkendt af Skanderborg Kommune