Takster 2023

Alle priser er excl. moms.
Her kan du se vandværkets gældende priser:

Anlægsbidrag indenfor det naturlige forsyningsområde 
Dim. (mm) Hovedanlægs-bidrag Forsynings-ledningsbidrag Stiklednings-bidrag Tilslutnings-bidrag
32 5.094 12.761 17.402 35.258
40 5.547 14.036 19.143 38.726
50 6.163 15.596 21.270 43.029
63 6.848 17.329 23.633 43.029
75 7.609 19.254 26.259 53.122

 

  Fast driftsbidrag pr. år/enhed Variabel driftsbidrag pr. m3 Statsafgift pr. m3 Bidrag til drikkevands-beskyttelse pr. m3
Enfamiliehus / rækkehus mv. 900 9,00 6,37 1,00
Lejlighed 900 9,00 6,37 1,00
Enfamiliehus i åben land 900 9,00 6,37 1,00

 

Målerbidrag pr. år/ enhed
300

 

  Målerstørrelse (m3/t) Antal faste driftbidrag
Boligenhed 2,5 1
Boligenhed m. CVR 2,5 2
Virksomhed/institution mv. 6,3 6
Virksomhed/institution mv. 10 15
Virksomhed/institution mv. 16 20
Virksomhed/institution mv. 40 40

 

Gebyrer Kr.
Gebyr for aflæsning af måler 125
Gebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 125
Gebyr ved første rykker efter manglende betaling 125
Gebyr ved anden rykker efter manglende betaling 250
Gebyr ved genåbning p.g.a. restance + påløbende omkostninger 550
Gebyr vedr. flytning 125
Gebyr for ejendomsoplysninger 250

Ved forsyning af ejendomme med mere end én boligenhed som lejligheder, andelsboliger eller  lignende gennem samme stikledning, betaler 1. boligenhed fuldt anlægs-/tilslutningsbidrag, mens der pr. efterfølgende boligenheder, betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.

Der kan aftales pris og antal enheder for tilslutning til industri, landbrug, institution og lignende. Tilslutningsafgiften betales før påbegyndt arbejde. Tilslutningsbidrag udenfor det naturlige forsyningsområde land fastsættes efter afstand, antal tilslutninger, tilslutningstype samt dim. af vandledning som udgangspunkt således at det for vandværket er udgiftsneutralt. Bidraget skal godkendes af kommunen.

Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. 

For virksomheder/institutioner mv. fastsættes et antal portioner af fast driftsbidrag afhængig af målerstørrelse. 

Der kan tappes vand fra tappestation på vandværket efter måler ved henvendelse til vandværket for registrering og udlevering af nøgle til skab. Prisen på vand fra tappestationen er 15,00 pr. m3 + moms, som betales efter aftale.

Hvis ikke vandregningen er betalt efter anden rykker er vandværket berettiget til at lukke for vandet i henhold til regulativ § 16.1.4.