Takstblad for Gl. Hørning Vandværk – 2024

       

Driftsbidrag

 

Ekskl. Moms

Inkl. Moms

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed

kr.

988,00

1234,91

Fast årligt bidrag pr. måler

kr.

329

411,64

Variabelt bidrag pr. m3

kr.

9,88

12,35

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

kr.

6,37

7,96

Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3

kr.

1,00

1,25

Samlet variabelt bidrag pr. m3

Kr.

10,88

13,60

 

 

Målerstørrelse

(m³/time)

Antal faste driftsbidrag

Boligenhed

2,5

1

Boligenhed m. CVR

2,5

2

Virksomhed / institution mv.

6,3

6

Virksomhed / institution mv.

10

15

Virksomhed / institution mv.

16

20

Virksomhed / institution mv.

40

40

                                                                                                                                                                                      

Tilslutningsbidrag

 

Ekskl. Moms

Inkl. Moms

Hovedanlægsbidrag:

   

 

32 mm tilslutning

kr.

5592

6990

40 mm tilslutning

kr.

5547

7611

50 mm tilslutning

kr.

6263

8694

63 mm tilslutning

kr.

6848

9396

75 mm tilslutning

kr.

7609

10440

Forsyningsledningsbidrag

   

                   

32 mm tilslutning

kr.

14008

17510

40 mm tilslutning

kr.

15407

19259

50 mm tilslutning

kr.

17120

21400

63 mm tilslutning

kr.

19022

23778

75 mm tilslutning

kr.

21135

26419

Stikledningsbidrag

   

 

32 mm tilslutning

kr.

19102

23878

40 mm tilslutning

kr.

21013

26267

50 mm tilslutning

kr.

23348

29185

63 mm tilslutning

kr.

25942

32427

75 mm tilslutning

kr.

28825

36031

Samlet anlægsbidrag

 

 

 

32 mm tilslutning

kr.

38702

48377

40 mm tilslutning

kr.

42510

55137

50 mm tilslutning

kr.

47343

59178

63 mm tilslutning

kr.

52481

65601

75 mm tilslutning

kr.

58312

72890

Gebyrer

 

 Ekskl. Moms

Inkl. Moms

Rykkegebyr ved manglende betaling

kr.

125,00

Momsfri

For sen indsendelse af selvaflæsningskort

kr.

125,00

Momsfri

Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning

kr.

125,00

Momsfri

Flytteopgørelse/slutopgørelse

kr.

125,00

Momspligt

Fremsendelse af oplysninger til ejendomsmægler ifm. Ejendomshandler

kr.

250,00

Momspligt

Forgæves kørsel efter aftale til forbruger

kr.

0,00

Momspligt

Gebyr for indgåelse af afdragsordning med vandforsyningen

kr.

0,00

Momsfri

Lukkegebyr

kr.

0

Momsfri

Genåbningsgebyr

kr.

550,00

Momspligt

 

  • Ved forsyning af ejendomme med mere end én boligenhed som lejligheder, andelsboliger eller lignende gennem samme stikledning, betaler 1. boligenhed fuldt anlægs-/tilslutningsbidrag, mens der pr. efterfølgende boligenheder, betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.
  • Der kan aftales pris og antal enheder for tilslutning til industri, landbrug, institution og lignende. Tilslutningsafgiften betales før påbegyndt arbejde. Tilslutningsbidrag udenfor det naturlige forsyningsområde land fastsættes efter afstand, antal tilslutninger, tilslutningstype samt dim. af vandledning som udgangspunkt således at det for vandværket er udgiftsneutralt. Bidraget skal godkendes af kommunen.
  • Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. 
  • For virksomheder/institutioner mv. fastsættes et antal portioner af fast driftsbidrag afhængig af målerstørrelse. 
  • Der kan tappes vand fra tappestation på vandværket efter måler ved henvendelse til vandværket for registrering og udlevering af nøgle til skab. Prisen på vand fra tappestationen er 16,37 kr pr. m3 + moms, som betales efter aftale.
  • Hvis ikke vandregningen er betalt efter anden rykker er vandværket berettiget til at lukke for vandet i henhold til regulativ § 16.1.4.

 

Takster 2023

Alle priser er excl. moms.
Her kan du se vandværkets gældende priser:

Anlægsbidrag indenfor det naturlige forsyningsområde 
Dim. (mm) Hovedanlægs-bidrag Forsynings-ledningsbidrag Stiklednings-bidrag Tilslutnings-bidrag
32 5.094 12.761 17.402 35.258
40 5.547 14.036 19.143 38.726
50 6.163 15.596 21.270 43.029
63 6.848 17.329 23.633 43.029
75 7.609 19.254 26.259 53.122

 

  Fast driftsbidrag pr. år/enhed Variabel driftsbidrag pr. m3 Statsafgift pr. m3 Bidrag til drikkevands-beskyttelse pr. m3
Enfamiliehus / rækkehus mv. 900 9,00 6,37 1,00
Lejlighed 900 9,00 6,37 1,00
Enfamiliehus i åben land 900 9,00 6,37 1,00

 

Målerbidrag pr. år/ enhed
300

 

  Målerstørrelse (m3/t) Antal faste driftbidrag
Boligenhed 2,5 1
Boligenhed m. CVR 2,5 2
Virksomhed/institution mv. 6,3 6
Virksomhed/institution mv. 10 15
Virksomhed/institution mv. 16 20
Virksomhed/institution mv. 40 40

 

Gebyrer Kr.
Gebyr for aflæsning af måler 125
Gebyr ved for sent indsendelse af selvaflæsningskort 125
Gebyr ved første rykker efter manglende betaling 125
Gebyr ved anden rykker efter manglende betaling 250
Gebyr ved genåbning p.g.a. restance + påløbende omkostninger 550
Gebyr vedr. flytning 125
Gebyr for ejendomsoplysninger 250

Ved forsyning af ejendomme med mere end én boligenhed som lejligheder, andelsboliger eller  lignende gennem samme stikledning, betaler 1. boligenhed fuldt anlægs-/tilslutningsbidrag, mens der pr. efterfølgende boligenheder, betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.

Der kan aftales pris og antal enheder for tilslutning til industri, landbrug, institution og lignende. Tilslutningsafgiften betales før påbegyndt arbejde. Tilslutningsbidrag udenfor det naturlige forsyningsområde land fastsættes efter afstand, antal tilslutninger, tilslutningstype samt dim. af vandledning som udgangspunkt således at det for vandværket er udgiftsneutralt. Bidraget skal godkendes af kommunen.

Vandafgiften opkræves 2 gange årligt. 

For virksomheder/institutioner mv. fastsættes et antal portioner af fast driftsbidrag afhængig af målerstørrelse. 

Der kan tappes vand fra tappestation på vandværket efter måler ved henvendelse til vandværket for registrering og udlevering af nøgle til skab. Prisen på vand fra tappestationen er 15,00 pr. m3 + moms, som betales efter aftale.

Hvis ikke vandregningen er betalt efter anden rykker er vandværket berettiget til at lukke for vandet i henhold til regulativ § 16.1.4.